top of page

תערוכת סביבונים, חנוכה 2022

עוד לפני שגיליתי את אהבתי למנדלות, כבר אהבתי דברים עגולים ומסתובבים. שבשבות, ספירלות וסביבונים. התחלתי לאסוף ב 1993 שכנולדה ביתנו הבכורה, וכיום הוא מונה כאלף סביבונים, בינהם רבים שאני יוצרת בעצמי. בחנוכה קיימנו תערוכה והקהל הרב דורי הופתע ונהנה מההיסטוריה מהעיצובים ומשיטות הסיבוב המפתיעות, ויצא עם טעם של עוד.

bottom of page